Kereső

2013. augusztus 24., szombat

Óvodapedagógus Sárvár

Vármelléki Óvoda - Sárvár
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vármelléki Óvoda - Sárvár 

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

-         Főiskola, óvodapedagógus,
-         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dolnyik Gézáné nyújt, a 95/320-009 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Vármelléki Óvoda - Sárvár címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
-         Elektronikus úton Dr. Dolnyik Gézáné részére a varmellekiovoda@airplanet.hu E-mail címen keresztül
-         Személyesen: Dr. Dolnyik Gézáné, Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület . .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         Sárvári Hírlap - 2013. július 12.
-         www.varmellekiovi.fw.hu - 2013. július 12.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Forrás: kozigallas.gov.hu